Ruby's

Medical Team

Ruby provides customized medical service and advanced techniques for satisfying result.

Medical Team

Dr. Hu Jung Woo

The Representative

 • History

 • Former resident of Plastic Surgery at Catholic University Medical College Seoul Sungmo Hospital
 • Former plastic surgery specialist at Catholic University Medical College Seoul Sungmo Hospital
 • Former plastic surgery professor at Catholic University Medical College Seoul Sungmo Hospital
 • A member of Korean Society of Plastic and Reconstructive Surgeons
 • A member of Korean Society of Aesthetic Plastic Surgery
 • A member of Korean Society of Microsurgery
 • A member of Korean Society of Carpal Surgery
 • A member of Korean Society of Craniofacial Plastic Surgery
 • A member of Korean Society of Hair Implant Surgery
 • A member of IPRAS(International Confederation of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery)
 • Former plastic surgery specialist at GRAND Plastic Surgery Clinic
 • Former director of Apgujeong Clover Plastic Surgery Clinic
Medical Team

Dr. Han Soo Hyung

Board-Certified Plastic Surgeon

 • History

 • Former resident of Plastic Surgery at Catholic University Medical College Seoul Sungmo Hospital
 • Former plastic surgery specialist at Catholic University Medical College Seoul Sungmo Hospital
 • Former plastic surgery professor at Catholic University Medical College Seoul Sungmo Hospital
 • A member of Korean Society of Plastic and Reconstructive Surgeons
 • A member of Korean Society of Aesthetic Plastic Surgery
 • A member of Korean Society of Microsurgery
 • A member of Korean Society of Carpal Surgery
 • A member of Korean Society of Craniofacial Plastic Surgery
 • A member of Korean Society of Hair Implant Surgery
 • A member of IPRAS(International Confederation of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery)
 • Former Plastic Surgeon at JK Plastic Surgery
 • Former Plastic Surgeon at Oracle Plastic Surgery(Cheong-dam)
Medical Team

Dr. Ko Young il

Board-Certified Plastic Surgeon

 • History

 • Former resident of Plastic Surgery at Catholic University Medical College Seoul Sungmo Hospital
 • Former plastic surgery specialist at Catholic University Medical College Seoul Sungmo Hospital
 • Former plastic surgery professor at Catholic University Medical College Seoul Sungmo Hospital
 • A member of Korean Society of Plastic and Reconstructive Surgeons
 • A member of Korean Society of Aesthetic Plastic Surgery
 • A member of Korean Society of Microsurgery
 • A member of Korean Society of Carpal Surgery
 • A member of Korean Society of Craniofacial Plastic Surgery
 • A member of Korean Society of Hair Implant Surgery
 • A member of IPRAS(International Confederation of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery)
Medical Team

Dr. Cho Su Yeon

Dermatology & Aesthetic Center

 • History

 • Former plastic surgery specialist at Hanyang University Hospital
 • A member of Korean Association for Laser, Dermatology and Trichology
 • A member of Korean Aesthetic Surgery & Laser Society
 • A member of Korean Society of Aesthetic Surgery
 • A member of Korean Academy of Aesthetic Medicine
 • Former dermatologist at RenewME Clinic
 • Former dermatologist at Cha&U Dermatology
 • Former dermatologist at Abijou Clinic
Medical Team

Dr. Yoo Myoung Sik

Anesthesiologist

 • History

 • Seoul National University Medical College Graduate
 • Seoul National University Hospital Anesthesia Specialist
 • Seoul National Graduate School Medical Doctor
 • Full-member of The Korean Society of Anesthesiologists
 • Full-member of The Korean Society of Intravenous Narcosis
Medical Team
Medical Team
Medical Team
A simple method for K-wire capping using nelaton rubber catheter
Medical Team
Peripheral Osteoma on the Buccal Aspect of Mandible Angle:
A Review of Radiopaque Masses and Differential Diagnosis
Medical Team
One Stage Reconstruction of Skull Exposed by Burn Injury Using a Tissue Expansion Technique
Medical Team
Transaxillary Subpectoral Implantation of Implantable Pulse Generator for Deep Brain Stimulation
Medical Team
Mucocele in the Buccal Vestibule
Medical Team
A Study on the Genetic Inheritance of Ankyloglossia Based on Pedigree Analysis
Medical Team
One-stage skin grafting of the exposed skull with artificial dermis after cancer removal: long-term experience
Medical Team
Reverse On-Top Plasty in Mutilating Hand Injuries


Medical Team
Mondor’s Disease after Operation for Axillary Osmidrosis: A Case Report
Medical Team
Leiomyosarcoma of the Face
Medical Team
Aneurysmal Bone Cyst of the Zygomatic Bone
Medical Team
A Simple and Reproducible Surgical Technique for the Management of Preauricular Sinuse
Medical Team
Reconstruction of scalp and forehead defect with local transposition split skin flap and remnant full-thickness skin graft


Hệ thống chuyên trách 1:1


Thông qua tư vấn 1:1 sẽ đánh giá nhu cầu của khách hàng và tiến hành điều trị chính xác


Là hệ thống dựa trên kết quả tư vấn sẽ thiết lập kế hoạch phẫu thuật phù hợp nhất với gương mặt bệnh nhân và chuyên gia phụ trách chịu trách nhiệm từ tư vấn trước khi phẫu thuật và cho đến quản lý hậu phẫu.

Medical Team

Dịch vụ phù hợp từng khách hàng 1:1

Chúng tôi cung cấp dịch vụ y tế lấy sự an toàn và độ hài lòng cao của khách hàng làm trọng tâm bằng việc tư vấn và quản lý, tiến hành phẫu thuật một cách hệ thống của bác sĩ chuyên trị phù hợp với đặc điểm của từng bệnh nhân từ tư vấn trước phẫu thuật cho đến việc quản lý sau khi phẫu thuật xong.

Medical Team
Medical Team

Hệ thống điều trị bởi đội ngũ bác sĩ chuyên môn theo từng lĩnh vự

Chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp kết quả phẫu thuật mang lại sự hài lòng hơn mong đợi thông qua chẩn đoán tỉ mỉ và phẫu thuật của bác sĩ chuyên gia theo từng danh mục điều trị như thẩm mỹ mắt, thẩm mỹ mũi, thẩm mỹ khuôn mặt, thẩm mỹ ngực, thẩm mỹ hình dáng cơ thể, thẩm mỹ làm trẻ đẹp vân vân

Medical Team
Medical Team

Hệ thống chuyên dụng gây tê an toàn và chính xác

Bác sĩ chuyên gia gây mê luôn túc trực ở bệnh viên nên từ trước khi phẫu thuật cho đến khi kết thúc sẽ thực hiện gây mê theo tình trạng bệnh nhân và tiến hành phẫu thuât an toàn bằng việc kiểm tra trạng thái.

Hệ thống y tế khẩn cấp cấp bệnh viện đại học được xây dựng để có thể nhanh chóng trong tình trạng cấp cứu có thể phát sinh bất cứ khi nào.

Medical Team

Xây dựng thiết bị y tế tiên tiến để phẫu thuật an toàn

Phân tích kỹ lưỡng trạng thái bệnh nhân và tiến hành phẫu thuật an toàn chính xác bằng việc sử dụng các thiết bị chuyên dụng tiên tiến như thiết bị khử trùng bằng không khí, hệ thống tự phát điện, thiết bị cung cấp không gián đoạn (UPS), thiết bị giảm tốc độ tim(AED) và thiết bị cấp cứu v.v…

Medical Team
Medical Team
Medical Team
Medical Team
Medical Team